Nuomininko kredito istorijos patikrinimas

Maksimalus rizikos sumažinimas, įsitikinant, kad nuomininkas praeityje buvo mokus (gavus nuomininko sutikimą).